Žloukovické brodění 5. 7. 2014

Žloukovické brodění 5. 7. 2014

Při nástupu, který  proběhl standartně byli oceněni členové Žloukovic, poté přišlo na řadu losování. Před vyběhnutím každého družstva se vylosovaný člen podrobil dechové zkoušce na alkohol. Soutěž zahájili muži. První trestné minuty dostalo družstvo Chyňavy, za prohození materiálu rourou. Také družstvo z Hudlic dostalo trestné minuty a to za pomoc na mostě při uvazování uzle. Další družstva se obešla bez trestných bodů.

Za ženy startují jako první Broumy, doběh bez trestných min. Žloukovická děvčata měla problémy s barelem. Ale žádné ženské družstvo nedostalo minuty navíc.

Dechové zkoušky všech družstev byly negativní

Výsledky:

MUŽI                                                                            ŽENY

Broumy I                   9, 10s                                     Broumy                            9, 14s

Broumy II                  9, 42s                                    Malé přílepy Modré           9, 52s

Malé Přílepy             9, 42s                                    Chyňava                           10, 09s

Stradonice                9, 47s                                    Žloukovice                        10, 24s

Chyňava                   9, 49s                                    Malé Přílepy                     10, 39s

Žloukovice               10, 22s                                   Tetín                                 12, 40s

Lhotka                      11, 08s

Loděnice                  11, 48s

Hudlice                     14, 34s