Termíny VVH

Termíny VVH jednotlivých sborů a VVH okrsku Chyňava

Datum SDH Čas zahájení

6.12.2014 SDH Stradonice 15:00

13.12.2014 SDH Žloukovice 15:00

3.1.2015 SDH Malé Přílepy 15:00

9.1.2015 SDH Malé Přílepy Modré 18:00

10.1.2015 SDH Železná 15:00

17.1.2015 SDH Lhotka 15:00

23.1.2015 SDH Otročiněves 18:00

16.1.2015 SDH Hýskov  18:00 v KD

31.1.2015 SDH Chyňava 14:00

6.2.2015 VVH okrsku Chyňava 18:00 v Železné

 

 

Námětové cvičení 2. 11. 2014

V noci  z 1. na 2. listopadu se v obci Malé Přílepy ztratila fiktivní osoba – Dušan Pytlík. Jednalo se o nevyrovnanou osobu se sklonem k sebevraždě. Bylo vyhlášeno pátrání po zmizelé osobě a okolní SDH se shromáždily před hasičárnou na Malých Přílepech. Hlavního slova se ujal zástupce Policie ČR Radek Lancinger, který řídil pátrání společně se svým kolegou.

Po krátkém seznámení sborů se stávající situací, proběhl přesun k lesíku pod ves, kde byl pohřešovaný naposledy spatřen. Vzhledem k tomu, že pohřešovaný byl mimo domov celou noc, provedla Michaela Ryndová z SDH Malé Přílepy Modré podrobnou instruktáž o podchlazení a případné první pomoci při podezření na podchlazení.

Následně zástupce Policie ČR vysvětlil postup při pátrání po pohřešovaných osobách. Po nahlášení počtu jednotlivých sborů nastoupily tyto v rojnici na okraj lesa. Při pátrání byla nejprve družstvem Hýskova nalezena bunda / na místě nálezu byl ponechán jeden člen sboru/. Pohřešovaný Dušan Pytlík byl nalezen členy SDH Otročíněves v blízké vodoteči bez známek života s igelitovým pytlem na hlavě a provazem kolem krku. Po ohlášení nálezu bylo místo zajištěno a hasiči se mohli vrátit na výchozí stanoviště.

Námětového cvičení se účastnily sbory Otročíněves /6/, Malé Přílepy Modré /7/, Malé Přílepy /9/, Chyňava /11/, Železná /7/, Nižbor /12/, Lhotka /4/,Hýskov /6/, Jánská /4/, Stradonice /5/.

Cvičení bylo zaměřeno na hledání pohřešované osoby, koordinaci a spolupráci zasahujících a komunikaci mezi členy v rojnici, chování při nálezu osoby, či věcí, které můžou s pátráním souviset. Fiktivní osoba byla nalezena rychle. Zástupce Policie ČR byl překvapen počtem zúčastněných členů okrsku s tím, že doposud nepožádali při vyhledávání a pátrání po pohřešovaných osobách okolní SDH.

Závod všestrannosti 11. 10. 2014

Čtvrtý ročník soutěže ZPV probíhal jako už tradičně v obci Malé Přílepy.

Soutěže se poprvé účastnili Mladí hasiči z Malých Přílep a Hýskova, kteří soutěž zahájili. Jako každoročně se soutěžilo ve střelbě ze vzduchovky, vědomostí z požární ochrany, z uzlování, topografie, zdravovědy a šplhu. Za každý nesplněný úkol byly připočteny družstvu trestné body. Trestný bod = trestná minuta.

Za ženy se zúčastnila družstva z Malých Přílep, Žloukovic, Broum, Nenačovic a Záluží. Nejrychlejší na trati byly ženy z Broum, cestou ale posbíraly 8 trestných minut / 5 za střelbu a 3 za šplh/. Druhé nejrychlejší bylo družstvo z Malých Přílep. Ženy z MP získaly nejméně trestných bodů. Byly to 3 body za šplh. Pod 30 min. se co do rychlosti zdolání tratě dostalo ještě družstvo ze Záluží, které získalo trestné minuty pouze na střelbě a to plných 9.Na nenačovické ženy časem pod 40 min., ale s 21 trestnými minutami, které získaly hlavně v uzlování a ve střelbě, zbylo poslední 5. místo. Žloukovické ženy střílely za 7 tr. bodů, a v uzlování též  trochu zazmatkovaly.

Mužů bylo na startu stejně jako žen, tedy 5 družstev. Nejrychlejší, co se pohybu na trati týče, byli jednoznačně muži ze Přílep, trať zdolali za 23, 59 minut, ale pokazili střelbu / 2 TM/, uzlování /3 TM/ a šplh /3 TM/. Celkem získali 8 trestných minut a to je odsunulo za první Záluží, které bylo v běhu uprostřed soutěžních družstev, ale nezískalo ani jednu trestnou minutu. Jako jediné ze všech zúčastněných soutěžících. Následují muži Hýskov, které zaskočila střelba, topografie a šplh. S celkem 12 TM skončili na krásném 3. místě. Časem 35min na trati se může pochlubit SDH Otročíněves, která získala 12 TM. Zradila je správná muška, uzlování a šplh. Poslední Zdice, měli čas jen o necelou minutu horší než Otročíněves, ale s bezkonkurenčně největším počtem získaných trestných minut za střelbu, uzlování, topografii, a šplh, celkem 27 TM se nedalo předpokládat lepší umístění.