O putovní pohár Berounky

 

První týden v září se konala ve Stradonicích již tradiční soutěž v netradičním pojetí štafet a požárních útoků – O putovní pohár Berounky. Za hezkého počasí přijelo změřit své síly 6 mužských, 1 ženské a 5 dětských družstev. Dětská soutěž probíhala odpoledne a byla rozdělena na mladší a starší kategorii. Děti běžely dva požární útoky. Oba útoky se započítávaly do celkových výsledků.

Přestože se pravidelně zúčastňují téměř stejná družstva, byla na nástupu vysvětlena pravidla této soutěže. Při štafetě došlo ke zranění hýskovského soutěžícího. Jinak soutěž proběhla dle regulí a žádné družstvo nepodalo protest.

 Konečné pořadí muži:

1. Stradonice

2. Věšín

3. Malé Přílepy

4. Hýskov

5. Žloukovice

6. Otročíněves

Konečné pořadí ženy:

1. Malé Přílepy

Konečné pořadí děti st.:

1. Malé Přílepy

2. Hýskov

Konečné pořadí děti ml.:

1. Malé Přílepy I.

2. Malé Přílepy II.

3. Hýskov

 

Memoriál Petra Žáčka

Poslední prázdninovou sobotu proběhl v Chyňavě 4. ročník Memoriálu Petra Žáčka.

 Tohoto klání se zúčastnila družstva žen z Chyňavy a Broum, muži přijeli z Malých Přílep, Chyňavy, Broum, Janské, Hýskova a Záluží. Jako každoročně měla družstva     2 pokusy. První pokusy ženských družstev nevyšly podle jejich představ a prostříkaly. Mužům z Malých Přílep zhasl soutěžní stroj, kolem béčka na mašině stříkala voda, nejspíš špatně připojené béčko, chyňavští pro změnu nenabrali a došlo na sání. Ostatní přítomná družstva nic výrazně nepokazila. Druhý pokus broumských žen byl o něco málo lepší než pokus první, zato ženy z Chyňavy svůj druhý pokus nedokončily, neboť nedokázaly připojit rozdělovač. Přílepský proudař  nezvládl ani útok č. 2. Proudnice byla nad jeho síly. Chyňavský pravý proud nespojil céčka. Za Jánskou běžely děti. Jejich pokus byl velmi nepovedený. Muži ze Záluží a Broum měli ve svých družstvech po jedné ženě. Jinak po organizační stránce nelze Memoriálu nic vytknout.

                           VÝSLEDKY

ženy: Chyňava         32, 33s          N

Broumy           29, 88s         24, 53s

muži: Malé Přílepy      N                N

Záluží              26, 70s          25, 13s

Chyňava          26, 21s           44, 34s

Hýskov             29, 82s          39, 22s

Broumy            22, 69s           20, 73

Jánská                N                    N

O putovní pohár Lhotky 23. 8. 2014

Na Lhotku se sjelo 8 mužských a 6 ženských družstev.

Starosta Okrsku Chyňava p.Dalibor Bartoš přivítal všechna družstva na už 11. ročníku této soutěže. Soutěž začínala netradiční štafetou. První závodník překonal balík slámy, další musel přepravit traktorovou pneumatiku na vzdálenost necelých 10 m. do kopce, třetí závodník totéž z kopce a poslední probíhal pneumatiky. Za každý nesplněný, či nějak nedokonaný úkol, příp. za špatnou předávku se připočítávalo 5s. Závodník z Nové Vsi pod Pleší se při přemísťování trakt. pneumatiky zranil v obličeji, jejich pokus nebyl ukončen a byl prohlášen za neplatný. Velitelé mužských družstev hlasovali o opakování pokusů, 5 velitelů bylo proti, 3 pro. Lhotka bez zádrhelu – čas – 23, 03s. Chyňava -proudař si nespojil  a čekal, až mu rozdělovač spojí céčka, čas – 32, 41s. Nová Ves pod Pleší – za zraněného ze štafety běžela žena proudařka a také béčka běžela žena, přesto dosáhli zatím nejlepšího času 21, 31s. Další se na platě připravují muži ze Železné a bílé praporky značí platný pokus, dosažený čas – 44, 75s. Hýskovští ukončili útok bez zjevného zádrhelu v čase 24, 41s. Muži z Broum dosáhli na čas 19, 76s, všechno jim klaplo na jedničku. Už se chystají dvě poslední mužská družstva Malé Přílepy a Jánská. Malé Přílepy – 19, 30s. Je znát, když je parta sehraná a také všechno klapne tak jak má. Jánskou zdržel rozdělovač, který zapojoval každé céčko zvlášť, ještě se přidala nervozita, takže vyběhl jako poslední, nedotáhl na určené místo a proudaři byli daleko od čáry nástřiku. Jejich dosažený čas- 39, 76s naznačuje, že tito mladí mají ještě celou budoucnost před sebou a mají co zlepšovat.

Ženy mají start odložen o 20 min. na občerstvení rozhodčích a tak ženské útoky začaly  v 15, 15 hod. Skalickým ženám útok vyšel dobře, dosažený čas je celkem dobrý – 22, 85s. Malé Přílepy Modré měly polovinu svého standartního družstva – béčka, rozdělovač a proudařku měly půjčeny od jiných soutěžních družstev. Proudařka nápor vody neustála. Dosažený čas – 33, 32s bude nejspíš nejhorší z dnešního odpoledne. A už jsou na platě broumské ženy a jejich útok je excelentní – 22, 94s. Chyňavské ženy měly plato také připraveno ve stanoveném čase. Útok se jim podařilo ukončit v čase 25, 63s. 21, 06s tohoto času dosáhla Nová Ves pod Pleší, ale po vyndání savce z kádě nebyl našroubovaný koš a tak se jedná o neplatný pokus. Jako poslední se připravují ženy z Malých Přílep, jejich výsledný čas 22, 12s se řadí dnes mezi ty lepší.

Žloukovické brodění 5. 7. 2014

Žloukovické brodění 5. 7. 2014

Při nástupu, který  proběhl standartně byli oceněni členové Žloukovic, poté přišlo na řadu losování. Před vyběhnutím každého družstva se vylosovaný člen podrobil dechové zkoušce na alkohol. Soutěž zahájili muži. První trestné minuty dostalo družstvo Chyňavy, za prohození materiálu rourou. Také družstvo z Hudlic dostalo trestné minuty a to za pomoc na mostě při uvazování uzle. Další družstva se obešla bez trestných bodů.

Za ženy startují jako první Broumy, doběh bez trestných min. Žloukovická děvčata měla problémy s barelem. Ale žádné ženské družstvo nedostalo minuty navíc.

Dechové zkoušky všech družstev byly negativní

Výsledky:

MUŽI                                                                            ŽENY

Broumy I                   9, 10s                                     Broumy                            9, 14s

Broumy II                  9, 42s                                    Malé přílepy Modré           9, 52s

Malé Přílepy             9, 42s                                    Chyňava                           10, 09s

Stradonice                9, 47s                                    Žloukovice                        10, 24s

Chyňava                   9, 49s                                    Malé Přílepy                     10, 39s

Žloukovice               10, 22s                                   Tetín                                 12, 40s

Lhotka                      11, 08s

Loděnice                  11, 48s

Hudlice                     14, 34s