Námětové cvičení

Námětové cvičení se konalo 14. listopadu v Otročíněvsi. Námětem byla dálková doprava vody na místní “ hořící“ hospodu. Počasí tomuto nácviku vůbec nepřálo. Od rána byla zima a hustě pršelo. Zdravotní osvětu si otročíněvští hasiči objednali u Míši Ryndové a týkala se všeobecně zlomenin.

Závod požárnické všestrannosti, Malé Přílepy 10. 10. 2015

Na dětském hřišti na Malých Přílepech byla ve 13 hod zahájena soutěž  požárnické všestrannosti, které se zúčastnilo 6 družstev žen, 4 družstva mužů a 3 družstva starších dětí. Po zahájení byla doupřesněna pravidla a soutěžící si vylosovali startovní pozice. První družstvo dětí vyběhlo na trať dlouhou něco málo přes 3 km přesně ve 13, 30 hod a každých 7 minut poté vybíhalo další družstvo, po dětech šly na trať ženy, které mohly být doplněny muži a naopak za muže mohly soutěžit ženy. Poslední vybíhali muži.

První disciplína – střelba ze vzduchovky, se plnila ještě na vsi. Závodníci měli za úkol sestřelit pokud možno všechny, nebo alespoň co nejvíc dřevěných špalíčků. Každý z pěti soutěžících měl připraveny špalíčky 3. Pak družstva vyběhla z obce směrem k Boumaňáku. Další úkoly na sebe nedaly dlouho čekat, vědomosti o použití hasicích přístrojů a významu hasičských značek nebylo pro soutěžící žádnou velkou neznámou. S uzlováním na dalším stanovišti to už bylo trochu horší, tady někteří měli problémy, ale jednoznačně nejvíc trestných bodů družstva nasbírala ve střelbě. Na křižovatce lesních cest bylo stanoviště topografie. Nejprve se pracovalo s mapou a pak ve volném prostoru se určoval azimut jednotlivých bodů v okolí. Pod Boumaňákem se nacházelo stanoviště zdravovědy, kde nejprve byli dva členové družstva ošetřeni / jednalo se o uvázání zlomené ruky na trojcípý šátek a ovázání zraněného kolena též šátkem/. Poté dva členové přenesli ovázané koleno na sedačce vytvořené rukama a poslední člen pomohl překonat stejný úsek zlomené ruce. Družstva potom dobíhala do obce stejnou cestou a na hřišti ještě provedli všichni přemístění se z bodu A do bodu B na laně. Po zdolání lana všichni končili v cíli.

Pokud se stalo, že některé družstvo doběhlo předchozí, byly mu počítány a v cíli odečteny tzv. minuty čekací, které se začaly počítat příchodem posledního člena družstva, stejně tak i družstva plnila zadané úkoly až tehdy, když byli všichni na stanovišti.

Výsledky:

Děti:

Malé Přílepy        1.

Záluží                  2.

Hýskov                3.

Ženy:   Broumy          1.      .

Malé Přílepy  2.

.            Chaloupky     3.

Záluží            4.

Žloukovice     5.

Jánská           6

Muži: Malé Přílepy       1.

Záluží                 2.

Jánská               3.

Hýskov              4.

Největší problémy u žen způsobila střelba, topografie a zdravověda, u mužů se ke střelbě přidalo ještě uzlování a zdravověda. Hýskovští Racci sbírali trestné minuty na každém stanovišti. Ve střelbě chybovala všechna dětská družstva a kluci a holky ze Záluží ještě chybovali ve zdravovědě.

zapsala Marie Malá

Memoriál Balka a Vojty, Hýskov 19. 9. 2015

Tradičně v září se koná v Hýskově Memoriál zasloužilých hasičů pánů Vojty a Balka.

Mužských družstev se zúčastnilo 9, společně s 8 dospělými ještě dorostenci z Hýskova, ženy přijely v počtu 5 družstev. Soutěž byla zahájena kolem 10 hodiny slavnostním nástupem a losováním. Mužská štafeta se skládala z překonání příčného břevna, bariéry, poté následovala předávka druhému úseku, kde bylo zapotřebí spojit a rozpojit céčka a přenést hasicí přístroj. Časy štafet se vešly do rozmezí od 27s do 37s. Ženy měly na prvním úseku překonat příčné břevno a okénko, druhý úsek, stejně jako muži spojení a rozpojení hadic a hasicí přístroj přemístit, pokud možno bez pádu.

Po ukončení netradičních štafet přišly na řadu požární útoky. Muži, klasicky na 3B, ženy na 2B.Největší zádrhel měli muži ze Železné, kdy rozdělovač, svůj post trochu prokaučoval, ale poradil si a časem 31, 76s se umístili na 5. místě. Nejlépe zvládli útok přílepští a dokončili v čase 20, 92s. Také broumští muži měli dobře našlápnuto, ale po vyndání savce z kádě je čekalo nemilé překvapení, kde je koš? ptali se zasvěcení, odpověď zní: v kádi a tedy zaslouženě zavlál červený praporek a ve výsledkové listině se zaskvělo jediné N se smutným smajlíkem.

Výsledky: muži         štafety    body               útok           body           konečné pořadí

Hýskov                    30, 21s        5.             25, 01s          4.                       4.

Lhotka                     29, 32s        3.             22, 73s          2.                       2.

Železná                   34, 50s        8.             31, 76s          5.                       7.

Hýskov, dorost        31, 55s        6.             34,43s           6.                       6.

Chyňava                 29, 67s        4.             22, 80s          3.                        3.

Stradonice             37, 08s         9.             39, 94s           7.                       9.

Malé Přílepy          28, 55s         2.             20, 92s            1.                      1.

Jánská                  32, 86s         7.              70, 97s            8.                      8.

Broumy                 27, 73s          1.              N :-(                9.                      5.

Výsledky ženy:      štafeta      body           útok              body            konečné pořadí

Broumy                 28, 81s          1.              21,, 01s          1.                      1.

Chyňava               36, 62s          5.              24, 68s           3.                      3.

Malé Přílepy Modré   30, 95s     2.              22, 16s           2.                      2.

Malé Přílepy         32, 52s          4.              24, 74s           4.                      4.

Jánská                  32, 48s          3.              41, 97s           5.                      5.

O putovní pohár Berounky

letos soutěžící na Berounce přivítaly Žloukovice. První sobotu v září uvítalo soutěžící sice zatím chladné, ale po ránu už slunečné počasí, sluníčko během dopoledne přidalo na intenzitě, takže ani vítr až tak soutěžícím nevadil. Soutěž byla zahájena štafetou, pro muže: bariéra, kladina, příčné břevno, spojování hadic, pro ženy: volných 100m, kladina, příčné břevno a spojování hadic. U některých družstev byly připisovány trestné minuty za nepřesné splnění disciplíny. V rychlém sledu následovali útoky mužů a pak žen. Soutěž má specifická pravidla, která všechna soutěžní družstva znají a snaží se je více méně dodržovat.

Stradoničtí muži si připravili 4 savce, koš, 2B, rozdělovač, 1B, 4C + proudnice, na povel startéra nastaroval stroj určený muž z domácího SDH, který nesoutěžil a startoval každému družstvu. Stroj byl jednotný. Chlapi po výstřelu vyběhli a ve velmi pěkném čase složil pravý proudař svůj terč k zemi, zároveň se rozsvítil levý terč a pokus byl ukončen. Nádobíčko si připravují muži SDH Hýskov. Výstřel, pospojování 4kusů savců, našroubování a přivázání koše, rozhození béček připojení na troják, rozhození céček. Hýskovským se nedaří sání a strojník, ještě než byla rozsvícena pravým proudařem kontrolka terče, ubral. Na startu jsou Malé Přílepy, které mají jako první družstvo ulitý start, levý proudař nestihl připojit proudnici, troják zavřel přívod vody a poté co proudař připojil opět otevřel přívod vody a terč levý byl sestřelen, pravý terč nešel rozsvítit , odolával, nakonec proudař terč pokořil a rozsvítil. Muži ze Železné vyběhli, savce, 3B, rozdělovač, céčka, stroj saje a přesně do doběhu proudařů k terčům jde voda. Hezky provedený útok, jen lehký prostřik pravého proudu. Na startovní čáru se připravují věšínští muži. Nastartováno a Pavel Cajthaml startuje, voda jde neuvěřitelně rychle. Pravý proudař měl problém doběhnout, pak mu vylétla proudnice z ruky, strojník ubíral a přidával. Přes všechna úskalí oba proudaři ukončili pokus velmi rychle. Za žloukovické muže běžela jedna žena, i oni byli připraveni v krátkém čase, žena popadla céčka a šla směrem k rozdělovači. Muži zatím pospojovali savce, troják připojil béčka a voda nikde, stroj běží, proudaři mají spojeno a čekají na vodu, která konečně jde dopředu. Pravý proud ne a ne sestříknout, proudařka  stříkala velmi dobře, ale terč odolával. Pokus byl ukončen na povel rozhodčího. Janská rozběhla svůj pokus velmi pěkně a také dokončila v moc hezkém čase. Poslední mužský útok předvedla Lhotka, za kterou běží dvě ženy, proudařky. Sání vody začalo, když se proudařky vracely pro céčka. Levý proud byl rozsvícen o chvilku dřív než pravý.

Ženy Malé Přílepy jsou připraveny na startovní čáře, útok těchto žen byl velmi pěkný, voda šla rychle, proudařky v rámci možností doběhly, protože rozdělovač rozumně pustila vodu středem, aby mohly až k čáře nástřiku. Červený praporek za špatně rozhozené hadice byl nevítanou tečkou za hezky provedeným útokem. Žloukovické ženy neběží, tak se na start připravuje Janská. Souhra zadku je dobrá, proudařky čekají na rozdělovač a těsně po nastříkání se jim rozpojuje béčko. Všechno dění na dráze dirigoval Filip od stroje.

Po úpravě dráhy vyběhli na trať starší kluci a holky z Malých Přílep. Nespojené béčko je zdrželo a pravý terč opět nešlo rozsvítit. Pokus byl ukončen červeným praporkem. Hýskovští starší začali připravovat po přílepských. Po odstartování a nabrání, vypadl savec od stroje, po znovu nasazení byly terče shozeny v rekordním čase. Mladší žáci MP mají savce připojeny na stroj, pravý proud hodně prosříkl. Útoky dětí se opakovaly.

Výsledky: muži

1. místo – Stradonice

2. místo – Malé Přílepy

3.           – Věšín

4.           – Lhotka

5.           – Hýskov

6.           – Železná

7.           – Jánská

8.           –  Žloukovice

výsledky: ženy

1.           – Malé Přílepy

2.           – Jánská

3.           – Žloukovice