Závod požárnické všestrannosti, Malé Přílepy 10. 10. 2015

Na dětském hřišti na Malých Přílepech byla ve 13 hod zahájena soutěž  požárnické všestrannosti, které se zúčastnilo 6 družstev žen, 4 družstva mužů a 3 družstva starších dětí. Po zahájení byla doupřesněna pravidla a soutěžící si vylosovali startovní pozice. První družstvo dětí vyběhlo na trať dlouhou něco málo přes 3 km přesně ve 13, 30 hod a každých 7 minut poté vybíhalo další družstvo, po dětech šly na trať ženy, které mohly být doplněny muži a naopak za muže mohly soutěžit ženy. Poslední vybíhali muži.

První disciplína – střelba ze vzduchovky, se plnila ještě na vsi. Závodníci měli za úkol sestřelit pokud možno všechny, nebo alespoň co nejvíc dřevěných špalíčků. Každý z pěti soutěžících měl připraveny špalíčky 3. Pak družstva vyběhla z obce směrem k Boumaňáku. Další úkoly na sebe nedaly dlouho čekat, vědomosti o použití hasicích přístrojů a významu hasičských značek nebylo pro soutěžící žádnou velkou neznámou. S uzlováním na dalším stanovišti to už bylo trochu horší, tady někteří měli problémy, ale jednoznačně nejvíc trestných bodů družstva nasbírala ve střelbě. Na křižovatce lesních cest bylo stanoviště topografie. Nejprve se pracovalo s mapou a pak ve volném prostoru se určoval azimut jednotlivých bodů v okolí. Pod Boumaňákem se nacházelo stanoviště zdravovědy, kde nejprve byli dva členové družstva ošetřeni / jednalo se o uvázání zlomené ruky na trojcípý šátek a ovázání zraněného kolena též šátkem/. Poté dva členové přenesli ovázané koleno na sedačce vytvořené rukama a poslední člen pomohl překonat stejný úsek zlomené ruce. Družstva potom dobíhala do obce stejnou cestou a na hřišti ještě provedli všichni přemístění se z bodu A do bodu B na laně. Po zdolání lana všichni končili v cíli.

Pokud se stalo, že některé družstvo doběhlo předchozí, byly mu počítány a v cíli odečteny tzv. minuty čekací, které se začaly počítat příchodem posledního člena družstva, stejně tak i družstva plnila zadané úkoly až tehdy, když byli všichni na stanovišti.

Výsledky:

Děti:

Malé Přílepy        1.

Záluží                  2.

Hýskov                3.

Ženy:   Broumy          1.      .

Malé Přílepy  2.

.            Chaloupky     3.

Záluží            4.

Žloukovice     5.

Jánská           6

Muži: Malé Přílepy       1.

Záluží                 2.

Jánská               3.

Hýskov              4.

Největší problémy u žen způsobila střelba, topografie a zdravověda, u mužů se ke střelbě přidalo ještě uzlování a zdravověda. Hýskovští Racci sbírali trestné minuty na každém stanovišti. Ve střelbě chybovala všechna dětská družstva a kluci a holky ze Záluží ještě chybovali ve zdravovědě.

zapsala Marie Malá

Příspěvek byl publikován v rubrice Info a jeho autorem je Marie Malá. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.