Žloukovické brodění

Letošní 16. ročník se nesl v duch proměnlivého počasí, které se během dopoledne změnilo v docela slušnou letní výheň.

V 9 hod. zahájil starosta SDH Žloukovice soutěž, přivítal soutěžní družstva, starostku Žloukovic a pana senátora. Seznámil soutěžící se specifiky soutěže a letos se po dlouhé době bude brodit od pilíře mostu na protější břeh, pak raftem dolů a opět broděním na pravý břeh Berounky. Mužská družstva se všechna před startem podrobila dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, ženská si losovala členku, která tuto zkoušku podstoupí. Všechna družstva poctivě pila až po doběhnutí. Mezi prvními muži běžely i domácí ženy mladší, protože byly přítomny na kontrolních stanovištích. Nejlepší mužský čas dalo družstvo Broumy I a to 10, 04, 48s, na desátém místě skončilo družstvo ze Lhotky, časem 14, 37, 54s. Družstvo ze Zadní Třebáně dostalo 1 trestnou minutu na mostě.

V ženských družstvech zvítězily Malé Přílepy, ženy z Chyňavy dostaly 1 trestnou minutu za odhození nosítek mimo vyznačené stanoviště. Tato trestná minuta zvedla vlnu vášní u přihlížejících.

Po vyhlášení zahrála country hudba

muži: Žloukovice  12, 26s

Lhotka         14, 37s

Chyňava      10, 56s

Z. Třebáň    13, 55s

Loděnice      12, 14s

Stradonice    10, 33, 82s

M. Přílepy     11, 59s

Broumy II     10, 33, 72s

Čenkov         11, 50s

Broumy I       10, 04s

ženy:    Žloukovice I

Broumy         11, 30s

Žloukovice II  15, 12s

M. Přílepy      11, 27s

Chyňava         12, 27s

MPM               11, 55s