soutěž o Pohár Berounky

První sobota v září patřila v hasičském sportu na našem okrese Poháru o Berounku. Tady se jedná o soutěž v netradičním provedení člunkové štafety, pro obě družstva stejná s výjimkou prvního úseku, kdy ženy překonávají 100m vzdálenost bez překážky, na muže na prvním úseku čeká bariéra. Následují překážky v pořadí kladina, příčné břevno a céčka připojená na rozdělovač. Letos poprvé byla soutěž uzpůsobena i pro družstva mladých hasičů, ti měli soutěž bez štafetového běhu, pouze jeden útok.

Štafety mužů vyhráli stradoničtí ve velmi pěkném čase 1, 15s, následovalo je družstvo Malých Přílep s časem 1, 24s na třetím místě muži Jánská, čas 1, 28, 46s, těsně před Hýskovem ( 1, 30, 60s) se umístili od Příbramě dorazivší muži z Věšína ( 1, 30, 57s) a na posledním 6. místě skončili muži Žloukovice ( 1, 57, 45s).. Útoky probíhají též netradičně a to tak, že všechno vybavení se musí postupně dodat na dráhu, smontovat savce a sát přímo z řeky, nastartovat soutěžní stroj a vypořádat se se sestřelením cíle.  Stradonice měli i nejlepší PÚ ( 1, 02s), Malé Přílepy jim šlapali na paty časem 1, 07s, v rychlém sledu pokračují Věšín, Hýskov, Žloukovice, s neplatným pokusem na posledním místě za PÚ končí Jánská. Celkově zvítězili muži ze Stradonic, druzí byli muži Malé Přílepy, 3.m. Věšín, 4.m. Hýskov, 5.m. Žloukovice, 6.m. Jánská.

Ženy měly jen dvě soutěžní družstva: Žloukovice a Malé Přílepy. Obě disciplíny vyhrály ženy z Malých Přílep ( štafeta 1, 37, 95s  PÚ – 1,45s), druhé, žloukovické ženy dosáhly časů – štafeta 2, 03, 16s a PÚ – 2, 25s

Mladí hasiči se podělili o umístění střídavě

Hýskov ml. 0, 27s – 1. místo, Malé Přílepy ml. 0, 30s – 2. místo

Hýskov st. 0, 24s – 2. místo, Malé Přílepy st. 0, 23s – 1. místo

Celkově se klání na Berounce vydařilo.

Memoriál Petra Žáčka, Chyňava

V samém závěru prázdnin se konal již 6. ročník memoriálu v Chyňavě, tedy 27. 8. 2016 se na tamní sportoviště sjelo 9 družstev mužů a 6 družstev žen. Tento ročník byl opravdu velmi silně obsazen. Sjela se družstva jak z našeho okrsku, ale i ze Záluží, Zdic a Broum.

Tento Memoriál je svým průběhem tak trochu netradiční, všechna zúčastněná družstva mají dva pokusy k provedení požárního útoku a neběhá se štafeta, do výsledného pořadí se započítává každému družstvu lepší dosažený čas. Všechna družstva využila obou útoků k tomu, aby předvedla co nejlepší výkony. Některým družstvům se dařilo méně, jiným více.

V kategorii mužů zvítězili chyňavští, krásným časem 19, 24s, za nimi se v těsném závěsu časem 19, 33s umístili muži z Broum. Pod 20s se dostala jen tato dvě družstva. Třetí Malé Přílepy ukončili svůj lepší pokus ve 22, 52s, do 30s se ještě vměstnala družstva ze Zaječova, Lhotky a Hýskova, Záluží se umístilo časem 30, 25s na 7. místě o poslední dvě příčky se podělili muži z Jánské a Zdic.

Ženská družstva nedosáhla tak pěkných časů. První se umístily ženy Malé Přílepy Modré časem 24, 59s, za nimi o jednu setinu zůstaly broumské ženy ( 24, 60s), třetí ženy Chyňava dosáhly na čas 25, 45s jen o 23s za nimi obsadily čtvrté místo ženy Malé Přílepy, Jánská – čas 34, 90s na pátém místě a Zdice na posledním, šestém časem    41, 24s