termíny Okrskových schůzí

Stradonice                     3. 12. 2016 od 15 hod

Otročíněves                   9. 12. 2016  od 18 hod – Obecní úřad, naproti rybníku

Žloukovice                    17. 12. 2016  od 15 hod

Hýskov                            20. 1. 2017 od 18 hod

Malé Přílepy                    7.  1. 2017  od 15 hod

Malé Přílepy Modré        13.  1. 2017  od 18 hod

Železná                           14.  1. 2017  od 15 hod

Lhotka                              21.  1. 2017  od 15 hod

Chyňava                           28.  1. 2017  od 15 hod

Žloukovice ( Stradonice)  10.  2. 2017  od 18 hod

Námětové cvičení – SDH Lhotka

Námětem cvičení dobrovolných hasičů okrsku Chyňava dne 22. 10. 2016  byl lesní požár, hledání a transport zraněných či pohřešovaných osob. Cvičení začalo na Lhotce ve 13, 20 hod odjezdem cisteren z návsi ke zdolání posledních ohnisek požáru v lese mezi Chrustenicemi, Vráží a Lhotkou. Po uhašení ohně, přijíždějí na místo transportní vozy se členy sborů, kteří budou v první rojnici vyhledávat zraněné civilní osoby a za touto bude následovat druhá rojnice, která bude zraněné osoby odvádět na určené shromaždiště. Po nalezení všech pohřešovaných osob odjely všechny sbory do Chyňavy do školy a kolem 16 hodiny bylo před školou provedeno před nastoupenými jednotkami vyhodnocení námětového cvičení.

Námětového cvičení se zúčastnily SDH Lhotka, Chyňava, Hýskov, Malé Přílepy, Nižbor, Malé Přílepy Modré, Otročiněves, Jánská

Závod požárnické všestrannosti

Závod požární všestrannosti se konal letos opět na Malých Přílepech, za hezkého počasí 15. 10. 2016

Do malé vísky v okrese Beroun se v polovině října sjelo 21 družstev k plnění rozmanitých úkolů.

Ve 13 hodin byl zavelen nástup a všechna družstva ukázněně nastoupila. 4 družstva dětí, 10 družstev žen a 7 mužů. Letos se přílepští odchýlili od známé trasy a zvolili jinou, ve finále náročnější trasu. Trasa vedla okolím vesnice, cesta označená fáborky, někdy soutěžní družstvo zmýlila, ale všichni se dostali do cíle. Cesta vedla přes ves, dolů k pomníku, kde se střílelo a též se sbíralo dost trestných bodů. Pak trasa pokračovala mezi poli k lesu, kde se soutěžící potýkali s požárními značkami a hasicími přístroji, pak následoval delší úsek běhu, až k dubu nad Nenačovicemi, tady soutěžní družstva ukázala, jak se umí orientovat v přírodě.Po splnění topografie, vedla cesta lesem dolů. Zde některá družstva přeběhla a mířila si to k Nenačovicím, po zjištění svého omylu se kajícně vracela a přes louku si to namířila k uzlování. Každý člen družstva si vylosoval druh uzle, který musel předvést. Zde také některá družstva získávala trestné minuty. Základními znalostmi ze zdravovědy se družstva blýskla u rozhodčích na předposledním stanovišti, U Káchnyho. Následoval vražedný kopec k elektrickému vedení, kde se uhýbalo vlevo a kolem slepičárny na dětské hřiště, kde čekal soutěžící poslední úkol: překonání vzdálenosti na laně. Pro některé soutěžící to byl nadlidský výkon . A i zde se sbíraly trestné minuty.

Všechna družstva doběhla, i hýskovské dětičky, které trochu bloudily, se našly.

Po doběhnutí čekaly na soutěžící a přihlížející klobásky, párky v rohlíku a spousta dalších dobrot