Závod požární všestrannosti 14.10. 2017

Branný závod všestrannosti Malé Přílepy 14. 10. 2017

V jednom z posledních nádherných víkendů v říjnu se konal další, ročník v branném závodě všestrannosti.

Letos se účastnilo rekordních 21 družstev, z toho 10 družstev žen, 4 družstva mladých hasičů, zbytek tvořili muži.

Také letos se družstva při svém startu řídila trasou vyznačenou fáborky. Na prvním  stanovišti, tradičně bojovala družstva se vzduchovkou i se svým uměním vyrovnat zrychlený dech s přesnou muškou. Zde soutěžící povětšinou nasbírali nejvíce trestných minut. Následovalo stanoviště, kde soutěžící předvedli, jak se vyznají v hasicích přístrojích a v hasičských značkách.  Na  topografickém stanovišti nad Nenačovicemi zorientovali mapu a určovali azimut různých objektů v okolí. Uzlování některá družstva zvládla na jedničku, jiná zaváhala a posbírala i 6 trestných bodů, zkrátka nervozita. I zdravověda nadělala některým družstvům potíže. Pak následoval táhlý výstup zpět ke vsi, a na dětském hřišti poslední úkol: přešplhat vzdálenost cca 5m. Celkově, jak mužům, tak i ženám dělala největší problémy střelba ze vzduchovky. Nejhůř dopadlo družstvo muži Jánská s 10 trestnými body za střelbu, naopak nejlépe ze střelby vyšla obě družstva Zdic – B s 1 a A s dvěma trestnými body. V ženách si v této disciplíně nejlépe vedl sbor ze Záluží, pouze 2 tr. body, se 3 body vyvázlo družstvo Žloukovic, s 9 body nejhůř dopadlo družstvo z Podbrd. Všechny sbory si odnesly nějaký ten trestný bod. Nejdelší čekací čas měly ženy Podbrdy a to 00:04:17.

Na hřišti bylo k dispozici po celou dobu konání soutěže zajištěno občerstvení.

Vyhlášení výsledků proběhlo v přátelské atmosféře a většina závodníků slibuje v příštím ročníku zlepšení, hlavně na střelbě.

Umístění: ženy SDH

  1. Broumy
  2. Záluží
  3. Chaloupky
  4. Malé Přílepy B
  5. Podbrdy
  6. Jánská
  7. Malé Přílepy A
  8. Žloukovice
  9. Zdice
  10. Tlustice

muži SDH

 

1. Malé Přílepy

2.Záluží B

3. Hýskov

4. Zdice B

5. Zdice A

6. Záluží A

7. Jánská

 

Hýskov – Memoriál Vojty a Balka

V polovině září se uskutečnila v našem okrsku poslední dospělácká hasičská soutěž. Do Hýskova se 16. 9. 2017 sjelo 5 sborů mužů a 4 sbory žen.

Tradičně se začínalo štafetou, která byla i letos stejná jako předcházející roky. Na trať nejprve vyběhli muži. Nejlepšího času dosáhli chyňavští, na paty jim šlapali broumští a přílepští. Lhotka také dosáhla čas pod 30s. Hýskov obsadil ve štafetě poslední, páté místo. Po mužích se na start nachystaly ženy, nejlépe si vedlo družstvo z Broum, následovaly ženy Malé Přílepy Modré, Chyňava a Malé Přílepy. Po úklidu dráhy se družstva  nachystala k provedení PÚ.Muži běželi klasicky na 3B. V mužské kategorii si první místa vyměnila Chyňava s Broumy. Stejně tak i ženy si prohodily umístění a na prvním místě vystřídaly broumské ženy ženy z Malých Přílep Modrých.

Počasí bylo typicky podzimní, žádné velké teplo, ale přítomná družstva si poslední letošní soutěž užila.

ženy:                                          štafeta                   PÚ       umístění

Malé Přílepy                               38,36s                25,84s        3.

Malé Přílepy Modré                   31,55s                21,24s        1.

Chyňava                                     36,62s                30,23s        4.

Broumy                                       29,56s                22,42s        2.

muži                                          štafeta                  PÚ        umístění

Hýskov                                       38,77s                42,16s          5.

Chyňava                                     26,28s                21,11s          2.

Lhotka                                        29,22s                41,67s           4.

Malé Přílepy                               27,43s                23,81s           3.

Broumy                                      27,03s                20,86s            1.

Berounka 2017

2. 9. 2017 se ve Stradonicích sešlo 10 družstev na již 19. ročníku Poháru na Berounce. Nástup družstev byl vyhlášen po 9 hodině. Družstva byla seznámena se specifiky soutěže. V 9,30 vyběhla první štafeta. Ta začínala překonáním bariéry, následovala kladina, příčné břevno a rozdělovač.. Do desáté hodiny všechny štafety ukončily své pokusy a na půl 11 byl určen čas na požární útok, kdy vyběhne první družstvo. Družstvo Lhotky bylo smíšené, proudy běžela děvčata. Jánská, Lhotka i ženy z Malých Přílep dlouho sály ( špatně sešroubované savce, či koš).Žloukovické ženy při pokusu ztratily koš a svůj pokus nedokončily.

Muži ze Strádonic měli nejrychlejší štafetu i útok a zaslouženě vyhráli. Na druhém místě se ziskem 4 bodů se umístili Malé Přílepy. Třetí místo obsadili muži Věšín, jak štafetu, tak PÚ měli ve třetím nejrychlejším čase. Čtvrtá Jánská získala bodů 10, ale lepším časem útoku převálcovala Žloukovice, které měli stejný počet bodů ale útok o 20s pomalejší. Šesté Malé Přílepy – stará garda ziskem 12 bodů obsadila 6. místo. Sedmý Hýskov se14 body, ale lepším výsledným časem PÚ 2,19s překonala Lhotku.

Výsledky:

štafeta                        požární útok

Stradonice                  1: 17s                               0: 54s

Malé Přílepy               1: 22s                               0:58s

Jánská                        1: 32s                               1: 35s

Žloukovice                   1: 30s                              1: 55s

Hýskov                        1: 36s                              2: 19s

Malé Přílepy /st. garda/ 1: 54s                            1: 20s

Věšín                           1: 26s                              1: 03s

Lhotka                          1: 33s                              2: 29s

ženy

Malé Přílepy                 1: 278s                           1:50s

Žloukovice                    1: 49s                                N

Jen trochu můj pohled na chování některých mladých hasičů. Možná by stálo za připomínku, že pokud se pokus nedaří, nesmějeme se soupeřům, ale spíše bychom je měli odměnit potleskem za snahu dokonči svůj pokus

Memoriál Petra Žáčka

Poslední sobotu v srpnu se uskutečnil další ročník Memoriálu Petra Žáčka v Chyňavě.

Přítomná družstva provedou dva požární útoky a lepší výkon se započítává do konečného pořadí. V družstvech mužů mohou být ženy a naopak. Do Chyňavy přijela dvě družstva žen – Broumy a domácí Chyňava. Za muže se zúčastnili Lhotka, Zaječov, Broumy, Jánská a Chyňava. Soutěž se běžela na 2B. Hned po losování nastal problém pro SDH Lhotka. Kluci měli rozbitý soutěžní stroj, museli opravovat a proto šli poslední. Soutěžní stroj nemělo družstvo z Jánské, se zapůjčením vypomohli zaječovští.

Broumy ženy předvedly první PÚ v čase 25, 27s, který byl lepší než druhý ( 38,18s), kdy se levé proudařce nepodařilo připojit proudnici. Chyňavské ženy v prvním útoku nenabraly ( 61,81s). Do konečného pořadí promluvily druhým pokusem – čas 29,75s, kterým broumské nepokořily a skončily na druhém místě.

Také některým mužským družstvům se nedařilo dle jejich představ. Jánská si špatně poskládala hadice na platě a po rozběhnutí a částečném roztáhnutím předvedli ukázkový uzel z céček i béček. Strojník bez zkušeností, jak v takovém případě postupovat, neustále tlačil vodu do hadic, až hrozilo prasknutí. První pokus byl prohlášen za neplatný. Druhý pokus předčasně ukončil rozhodčí, neboť si myslel, že je již nastříkáno. Proto Jánská dostala ještě třetí šanci, kterou nevyužila a časem 44,06s skončila poslední. Muži Broumy předvedli první útok v čase 18,32s ( druhý pokus 19,52s) a tímto  časem zvítězili.  Chyňavský pravý proudař během prvního útoku prostříkl, konečný čas 21,17s. Druhý pokus Chyňavy byl za koš v kádi prohlášen neplatným. Časem z prvního pokusu se umístili muži Chyňava na druhém místě. Zaječov začal neplatným pokusem. Druhým pokusem  se umístili časem 29,85s na 4. místě. Po opravě stroje nastoupila Lhotka jako poslední družstvo a časem 22,63s z prvního útoku se umístila na 3. místě. Čas Lhotky by byl jistě o něco lepší kdyby se jim neskutálel koš a nerozhodil koncovky hadic. V druhém pokusu pravý proudař krutě prostříkl.