Okrsková soutěž

Okrsková soutěž se bude konat v Hýskově na fotbalovém hřišti 13. 5. 2017 od 8 hod, kdy je příjezd družstev a prezence  do 8, 45 hod

Propozice a organizační zabezpečení

OKRSKOVÉ SOUTĚŽE

Hýskov – 13. května 2017

Všeobecná ustanovení:

Pořadatel: SDH Hýskov – okrsek Chyňava

Termín: 13. května 2017

Místo:            Hýskov – fotbalové hřiště

Přihlášky: Odevzdání při presenci nebo se vyplní na místě v den konání a budou                 opatřeny razítkem

Příjezd: v 8.00 hod

Prezence: 8.00  – 8.45.hodin

Stravování: Zajišťuje SDH Hýskov v místě konání

Doprava: Zajišťuje vysílající SDH.

Zdr. službu: Zajišťuje SDH Hýskov

Oblečení: Vedoucí družstva pracovní stejnokroj PS II. Členové družstva soutěží ve sportovním oblečení nebo v pracovním stejnokroji (družstvo jednotné oblečení), sportovní nebo pracovní obuv (celé družstvo). Je povoleno používat tretry, jsou zakázány kopačky a obuv se špunty. Helma a opasek jsou povinné. Povoleno krátký rukáv.

Informace: Cajthaml Pavel – tel.723975578  email:cajthaml.p@seznam.cz

Štáb soutěže:

Náčelník soutěže:  Lemon František

Velitel soutěže:  Cajthaml Pavel

Hlavní rozhodčí:  Malý Zdeněk

Časomíra:   SDH Hýskov

Technická ustanovení:

Požární útok

100m s překážkami (běží 4 závodníci, 3 časy se počítají)

Kategorie: muži

ženy

Soutěž se bude řídit pravidly požárního sportu

Materiální zabezpečení: Při provádění jednotlivých disciplín používají družstva vlastní

nářadí. V případě závady na vlastním zařízení se pokus nebude

opakovat. Překážky na běh 100m s překážkami – překážky zajistí                                       SDH Hýskov. Terče na požární útok sklopné – zajistí SDH                                      Hýskov. Proudnice vlastní.

Družstva musí používat přetlakový ventil – jednotný zajistí SDH Malé Přílepy

Každý sbor dodá rozhodčího

Čas na přípravu a provedení 1 pokusu běhu na 100 m s překážkami je do 2 minut.

Čas na přípravu požárního útoku je do 5 minut po položení stroje na základnu a do 2 minut na provedení pokusu.

Výsledné hodnocení bude bodově – dle pravidel PS

Časový rozvrh: 8.00 – 8.45 hod.   prezence

9.00 hod.       nástup, zahájení soutěže

Začíná se běh na 100m překážek muži i ženy zároveň

Následuje požární útok muži poté ženy

Závěrečná ustanovení: V případě nekázně bude družstvo vyloučeno ze soutěže.

Postupový klíč: Při účasti 1- 4 družstev postupuje 1 družstvo

Při účasti 5- 8 družstev postupují 2 družstva

Při účasti 9 a více postupují 3 družstva

Po celou dobu konání soutěže bude zajištěno občerstvení.