Berounka 2017

2. 9. 2017 se ve Stradonicích sešlo 10 družstev na již 19. ročníku Poháru na Berounce. Nástup družstev byl vyhlášen po 9 hodině. Družstva byla seznámena se specifiky soutěže. V 9,30 vyběhla první štafeta. Ta začínala překonáním bariéry, následovala kladina, příčné břevno a rozdělovač.. Do desáté hodiny všechny štafety ukončily své pokusy a na půl 11 byl určen čas na požární útok, kdy vyběhne první družstvo. Družstvo Lhotky bylo smíšené, proudy běžela děvčata. Jánská, Lhotka i ženy z Malých Přílep dlouho sály ( špatně sešroubované savce, či koš).Žloukovické ženy při pokusu ztratily koš a svůj pokus nedokončily.

Muži ze Strádonic měli nejrychlejší štafetu i útok a zaslouženě vyhráli. Na druhém místě se ziskem 4 bodů se umístili Malé Přílepy. Třetí místo obsadili muži Věšín, jak štafetu, tak PÚ měli ve třetím nejrychlejším čase. Čtvrtá Jánská získala bodů 10, ale lepším časem útoku převálcovala Žloukovice, které měli stejný počet bodů ale útok o 20s pomalejší. Šesté Malé Přílepy – stará garda ziskem 12 bodů obsadila 6. místo. Sedmý Hýskov se14 body, ale lepším výsledným časem PÚ 2,19s překonala Lhotku.

Výsledky:

štafeta                        požární útok

Stradonice                  1: 17s                               0: 54s

Malé Přílepy               1: 22s                               0:58s

Jánská                        1: 32s                               1: 35s

Žloukovice                   1: 30s                              1: 55s

Hýskov                        1: 36s                              2: 19s

Malé Přílepy /st. garda/ 1: 54s                            1: 20s

Věšín                           1: 26s                              1: 03s

Lhotka                          1: 33s                              2: 29s

ženy

Malé Přílepy                 1: 278s                           1:50s

Žloukovice                    1: 49s                                N

Jen trochu můj pohled na chování některých mladých hasičů. Možná by stálo za připomínku, že pokud se pokus nedaří, nesmějeme se soupeřům, ale spíše bychom je měli odměnit potleskem za snahu dokonči svůj pokus

Memoriál Petra Žáčka

Poslední sobotu v srpnu se uskutečnil další ročník Memoriálu Petra Žáčka v Chyňavě.

Přítomná družstva provedou dva požární útoky a lepší výkon se započítává do konečného pořadí. V družstvech mužů mohou být ženy a naopak. Do Chyňavy přijela dvě družstva žen – Broumy a domácí Chyňava. Za muže se zúčastnili Lhotka, Zaječov, Broumy, Jánská a Chyňava. Soutěž se běžela na 2B. Hned po losování nastal problém pro SDH Lhotka. Kluci měli rozbitý soutěžní stroj, museli opravovat a proto šli poslední. Soutěžní stroj nemělo družstvo z Jánské, se zapůjčením vypomohli zaječovští.

Broumy ženy předvedly první PÚ v čase 25, 27s, který byl lepší než druhý ( 38,18s), kdy se levé proudařce nepodařilo připojit proudnici. Chyňavské ženy v prvním útoku nenabraly ( 61,81s). Do konečného pořadí promluvily druhým pokusem – čas 29,75s, kterým broumské nepokořily a skončily na druhém místě.

Také některým mužským družstvům se nedařilo dle jejich představ. Jánská si špatně poskládala hadice na platě a po rozběhnutí a částečném roztáhnutím předvedli ukázkový uzel z céček i béček. Strojník bez zkušeností, jak v takovém případě postupovat, neustále tlačil vodu do hadic, až hrozilo prasknutí. První pokus byl prohlášen za neplatný. Druhý pokus předčasně ukončil rozhodčí, neboť si myslel, že je již nastříkáno. Proto Jánská dostala ještě třetí šanci, kterou nevyužila a časem 44,06s skončila poslední. Muži Broumy předvedli první útok v čase 18,32s ( druhý pokus 19,52s) a tímto  časem zvítězili.  Chyňavský pravý proudař během prvního útoku prostříkl, konečný čas 21,17s. Druhý pokus Chyňavy byl za koš v kádi prohlášen neplatným. Časem z prvního pokusu se umístili muži Chyňava na druhém místě. Zaječov začal neplatným pokusem. Druhým pokusem  se umístili časem 29,85s na 4. místě. Po opravě stroje nastoupila Lhotka jako poslední družstvo a časem 22,63s z prvního útoku se umístila na 3. místě. Čas Lhotky by byl jistě o něco lepší kdyby se jim neskutálel koš a nerozhodil koncovky hadic. V druhém pokusu pravý proudař krutě prostříkl.