O putovní pohár Lhotky 19.8. 2018

V sobotu 19.8. 2018 se na Lhotce konala již tradiční soutěž, která byla letos spojena s oslavami 100. výročí vzniku naší republiky a současně 85.výročí založení SDH Lhotka. V letošním roce se SDH Lhotka zasloužila o vysázení lipové aleje. Ve dvě hodiny zavelel starosta okrsku a zástupce obce pan Dalibor Bartoš nástup, přivítal soutěžní družstva a poté předal slovo starostovi obce Chyňava panu Václavu Kšírovi.

O několik minut později proběhlo losování pořadí startujících. První běžela štafeta mužů, u kterých se lišila štafeta od žen tím, že převalovali velkou pneumatiku a ženy přeskakovaly překážku.

Po ukončení štafet přišlo na řadu plnění požárního útoku. Protože bylo málo družstev, běžely se pokusy dva. Mezi nimi předvedly ukázku netradiční štafety dětská družstva.

Po vyhlášení výsledků ještě přijelo nové zásahové vozidlo Scania, které je v držení SDH Chyňava, poté následovala volná zábava a v podvečer dorazila kapela, která se postarala o zábavu do pozdní noci. Letos se nekonalo tradiční zapálení ohně pod lesem z důvodu velkého sucha.

Výsledky muži:

1. Malé Přílepy štafeta 64,7s      PÚ 19, 45s a 18,2s

2.Lhotka                       70,2s            20,22s      19,10s

3. Nenačovice              74,9s            35,46s       29,4s

4. Hluboš                      84,8s            32,3s        31,6s.

4. Železná                     76,9s            33,97s        –

Výsledky ženy:

1. Malé Přílepy Modré    55,4s           21,03s       21,0s

2. Malé Přílepy               58,3s           24,1s         28,1s

3. Nenačovice                56,1s             N              56,3s

Výsledky děti:

1. Lhotka                            45,3s

2. Hýskov B                        46,5s

3. Hýskov A                         57,4s