Okresní kolo v požárním sportu 25.5. 2019

V 9 hodin byl zavelen nástup soutěžních družstev. Starosta OSHČMS přivítal soutěžící, starostu Chyňavy, velitele berounského HZS a představil velitele disciplín. Souběžně startovala družstva žen na štafetách a mužů na útocích.. Letos se poprvé místo okénka objevil i pro ženy domeček s dvěma seskokovými plošinami. Ženských i mužských družstev bylo 12.

Na Krajské kolo do Kutné Hory pojedou reprezentovat muži Chyňava, neboť nasbírali nejméně bodů a zvítězili. Za ženy si nejlepším požárním útokem zajistily reprezentaci Malé Přílepy Modré.

 

O putovní pohár Lhotky 19.8. 2018

V sobotu 19.8. 2018 se na Lhotce konala již tradiční soutěž, která byla letos spojena s oslavami 100. výročí vzniku naší republiky a současně 85.výročí založení SDH Lhotka. V letošním roce se SDH Lhotka zasloužila o vysázení lipové aleje. Ve dvě hodiny zavelel starosta okrsku a zástupce obce pan Dalibor Bartoš nástup, přivítal soutěžní družstva a poté předal slovo starostovi obce Chyňava panu Václavu Kšírovi.

O několik minut později proběhlo losování pořadí startujících. První běžela štafeta mužů, u kterých se lišila štafeta od žen tím, že převalovali velkou pneumatiku a ženy přeskakovaly překážku.

Po ukončení štafet přišlo na řadu plnění požárního útoku. Protože bylo málo družstev, běžely se pokusy dva. Mezi nimi předvedly ukázku netradiční štafety dětská družstva.

Po vyhlášení výsledků ještě přijelo nové zásahové vozidlo Scania, které je v držení SDH Chyňava, poté následovala volná zábava a v podvečer dorazila kapela, která se postarala o zábavu do pozdní noci. Letos se nekonalo tradiční zapálení ohně pod lesem z důvodu velkého sucha.

Výsledky muži:

1. Malé Přílepy štafeta 64,7s      PÚ 19, 45s a 18,2s

2.Lhotka                       70,2s            20,22s      19,10s

3. Nenačovice              74,9s            35,46s       29,4s

4. Hluboš                      84,8s            32,3s        31,6s.

4. Železná                     76,9s            33,97s        –

Výsledky ženy:

1. Malé Přílepy Modré    55,4s           21,03s       21,0s

2. Malé Přílepy               58,3s           24,1s         28,1s

3. Nenačovice                56,1s             N              56,3s

Výsledky děti:

1. Lhotka                            45,3s

2. Hýskov B                        46,5s

3. Hýskov A                         57,4s

 

 

Závod požární všestrannosti 14.10. 2017

Branný závod všestrannosti Malé Přílepy 14. 10. 2017

V jednom z posledních nádherných víkendů v říjnu se konal další, ročník v branném závodě všestrannosti.

Letos se účastnilo rekordních 21 družstev, z toho 10 družstev žen, 4 družstva mladých hasičů, zbytek tvořili muži.

Také letos se družstva při svém startu řídila trasou vyznačenou fáborky. Na prvním  stanovišti, tradičně bojovala družstva se vzduchovkou i se svým uměním vyrovnat zrychlený dech s přesnou muškou. Zde soutěžící povětšinou nasbírali nejvíce trestných minut. Následovalo stanoviště, kde soutěžící předvedli, jak se vyznají v hasicích přístrojích a v hasičských značkách.  Na  topografickém stanovišti nad Nenačovicemi zorientovali mapu a určovali azimut různých objektů v okolí. Uzlování některá družstva zvládla na jedničku, jiná zaváhala a posbírala i 6 trestných bodů, zkrátka nervozita. I zdravověda nadělala některým družstvům potíže. Pak následoval táhlý výstup zpět ke vsi, a na dětském hřišti poslední úkol: přešplhat vzdálenost cca 5m. Celkově, jak mužům, tak i ženám dělala největší problémy střelba ze vzduchovky. Nejhůř dopadlo družstvo muži Jánská s 10 trestnými body za střelbu, naopak nejlépe ze střelby vyšla obě družstva Zdic – B s 1 a A s dvěma trestnými body. V ženách si v této disciplíně nejlépe vedl sbor ze Záluží, pouze 2 tr. body, se 3 body vyvázlo družstvo Žloukovic, s 9 body nejhůř dopadlo družstvo z Podbrd. Všechny sbory si odnesly nějaký ten trestný bod. Nejdelší čekací čas měly ženy Podbrdy a to 00:04:17.

Na hřišti bylo k dispozici po celou dobu konání soutěže zajištěno občerstvení.

Vyhlášení výsledků proběhlo v přátelské atmosféře a většina závodníků slibuje v příštím ročníku zlepšení, hlavně na střelbě.

Umístění: ženy SDH

  1. Broumy
  2. Záluží
  3. Chaloupky
  4. Malé Přílepy B
  5. Podbrdy
  6. Jánská
  7. Malé Přílepy A
  8. Žloukovice
  9. Zdice
  10. Tlustice

muži SDH

 

1. Malé Přílepy

2.Záluží B

3. Hýskov

4. Zdice B

5. Zdice A

6. Záluží A

7. Jánská

 

Hýskov – Memoriál Vojty a Balka

V polovině září se uskutečnila v našem okrsku poslední dospělácká hasičská soutěž. Do Hýskova se 16. 9. 2017 sjelo 5 sborů mužů a 4 sbory žen.

Tradičně se začínalo štafetou, která byla i letos stejná jako předcházející roky. Na trať nejprve vyběhli muži. Nejlepšího času dosáhli chyňavští, na paty jim šlapali broumští a přílepští. Lhotka také dosáhla čas pod 30s. Hýskov obsadil ve štafetě poslední, páté místo. Po mužích se na start nachystaly ženy, nejlépe si vedlo družstvo z Broum, následovaly ženy Malé Přílepy Modré, Chyňava a Malé Přílepy. Po úklidu dráhy se družstva  nachystala k provedení PÚ.Muži běželi klasicky na 3B. V mužské kategorii si první místa vyměnila Chyňava s Broumy. Stejně tak i ženy si prohodily umístění a na prvním místě vystřídaly broumské ženy ženy z Malých Přílep Modrých.

Počasí bylo typicky podzimní, žádné velké teplo, ale přítomná družstva si poslední letošní soutěž užila.

ženy:                                          štafeta                   PÚ       umístění

Malé Přílepy                               38,36s                25,84s        3.

Malé Přílepy Modré                   31,55s                21,24s        1.

Chyňava                                     36,62s                30,23s        4.

Broumy                                       29,56s                22,42s        2.

muži                                          štafeta                  PÚ        umístění

Hýskov                                       38,77s                42,16s          5.

Chyňava                                     26,28s                21,11s          2.

Lhotka                                        29,22s                41,67s           4.

Malé Přílepy                               27,43s                23,81s           3.

Broumy                                      27,03s                20,86s            1.