Okrsková soutěž, Hýskov

Okrsková soutěž se poprvé konala na fotbalovém hřišti v Hýskově 13. 5. 2017 od 9 hodin. Soutěže se zúčastnila 3 ženská družstva – Malých Přílep, Malých Přílep Modrých a Chyňavy. Za silnější polovinu lidstva se zúčastnily sbory Stradonice, Hýskov, Otročíněves, Lhotka, Malé Přílepy a Chyňava. Překážkový běh na 100m pro ženy – příčné břevno, kladina, rozdělovač a cíl. Muži – bariéra, kladina, rozdělovač, cíl. Za ženy vedly po první disciplíně MPM, druhá  Chyňava, třetí MP. Nejlepších časů v mužské kategorii dosáhla Chyňava, pak Malé Přílepy, následované Lhotkou, Hýskovem, Stradonicemi a Otročíněvsí. Útoky žen měly stejné pořadí jako stovky, tedy MPM, Chyňava, MP. Muži: Chyňava, MP, Lhotka, Hýskov, Otročíněves a Stradonice

Okresního kola se zúčastní všechna družstva žen a dvě první družstva mužů. Za muže pojedou soutěžit tedy Chyňava a Malé Přílepy

Okrsková soutěž

Okrsková soutěž se bude konat v Hýskově na fotbalovém hřišti 13. 5. 2017 od 8 hod, kdy je příjezd družstev a prezence  do 8, 45 hod

Propozice a organizační zabezpečení

OKRSKOVÉ SOUTĚŽE

Hýskov – 13. května 2017

Všeobecná ustanovení:

Pořadatel: SDH Hýskov – okrsek Chyňava

Termín: 13. května 2017

Místo:            Hýskov – fotbalové hřiště

Přihlášky: Odevzdání při presenci nebo se vyplní na místě v den konání a budou                 opatřeny razítkem

Příjezd: v 8.00 hod

Prezence: 8.00  – 8.45.hodin

Stravování: Zajišťuje SDH Hýskov v místě konání

Doprava: Zajišťuje vysílající SDH.

Zdr. službu: Zajišťuje SDH Hýskov

Oblečení: Vedoucí družstva pracovní stejnokroj PS II. Členové družstva soutěží ve sportovním oblečení nebo v pracovním stejnokroji (družstvo jednotné oblečení), sportovní nebo pracovní obuv (celé družstvo). Je povoleno používat tretry, jsou zakázány kopačky a obuv se špunty. Helma a opasek jsou povinné. Povoleno krátký rukáv.

Informace: Cajthaml Pavel – tel.723975578  email:cajthaml.p@seznam.cz

Štáb soutěže:

Náčelník soutěže:  Lemon František

Velitel soutěže:  Cajthaml Pavel

Hlavní rozhodčí:  Malý Zdeněk

Časomíra:   SDH Hýskov

Technická ustanovení:

Požární útok

100m s překážkami (běží 4 závodníci, 3 časy se počítají)

Kategorie: muži

ženy

Soutěž se bude řídit pravidly požárního sportu

Materiální zabezpečení: Při provádění jednotlivých disciplín používají družstva vlastní

nářadí. V případě závady na vlastním zařízení se pokus nebude

opakovat. Překážky na běh 100m s překážkami – překážky zajistí                                       SDH Hýskov. Terče na požární útok sklopné – zajistí SDH                                      Hýskov. Proudnice vlastní.

Družstva musí používat přetlakový ventil – jednotný zajistí SDH Malé Přílepy

Každý sbor dodá rozhodčího

Čas na přípravu a provedení 1 pokusu běhu na 100 m s překážkami je do 2 minut.

Čas na přípravu požárního útoku je do 5 minut po položení stroje na základnu a do 2 minut na provedení pokusu.

Výsledné hodnocení bude bodově – dle pravidel PS

Časový rozvrh: 8.00 – 8.45 hod.   prezence

9.00 hod.       nástup, zahájení soutěže

Začíná se běh na 100m překážek muži i ženy zároveň

Následuje požární útok muži poté ženy

Závěrečná ustanovení: V případě nekázně bude družstvo vyloučeno ze soutěže.

Postupový klíč: Při účasti 1- 4 družstev postupuje 1 družstvo

Při účasti 5- 8 družstev postupují 2 družstva

Při účasti 9 a více postupují 3 družstva

Po celou dobu konání soutěže bude zajištěno občerstvení.

termíny Okrskových schůzí

Stradonice                     3. 12. 2016 od 15 hod

Otročíněves                   9. 12. 2016  od 18 hod – Obecní úřad, naproti rybníku

Žloukovice                    17. 12. 2016  od 15 hod

Hýskov                            20. 1. 2017 od 18 hod

Malé Přílepy                    7.  1. 2017  od 15 hod

Malé Přílepy Modré        13.  1. 2017  od 18 hod

Železná                           14.  1. 2017  od 15 hod

Lhotka                              21.  1. 2017  od 15 hod

Chyňava                           28.  1. 2017  od 15 hod

Žloukovice ( Stradonice)  10.  2. 2017  od 18 hod